Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència de FEDA Solucions

Informació de les inversions i amortitzacions dels equipaments

Detall de les inversions i amortitzacions dels equipaments.

A continuació es detallen les dades de l'immobilitzat tangible i intangible de FEDA Solucions.

Immobilitzat intangible

 Cost (imports en euros)

Saldos a 31/12/21

Altes

Baixes

Traspassos

Saldos a 31/12/22

Programes informàtics

108.786

82.777

-

569.895

761.458

Immob. intangible en curs

569.895

-

-

-569.895

-

 

678.681

82.777

-

-

761.458

Amortització acumulada

 

 

 

 

 

Programes informàtics

-28.096

-87.212

-

-

-115.308

 

-28.096

-87.212

-

-

-115.308

Valor net comptable

650.585

-4.435

-

-

646.150

Data d'actualització
29 de novembre de 2023
Freqüència d'actualització
Anual

Compartir