Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència de FEDA Solucions

Organització

Aquest apartat detalla l'estructura administrativa i les funcions i competències de FEDA Solucions.

Informació sobre l'estructura administrativa, el tipus d'empresa, la seva funció, l'any de creació i definició de les competències en funció de la llei per la qual es regeix FEDA Solucions.

Estructura Administrativa

FEDA SOLUCIONS, S.A.U. (d’ara endavant la Societat), amb NRT A-713332-L, va ésser constituïda com a Societat Anònima Unipersonal el 10 de setembre de l’any 2018 per un període de temps indefinit. L’accionista únic de la Societat és l’Ens FEDA. La Societat es troba registrada amb el número el núm. 18.225, Llibre S-284, folis 251 a 260 al Registre de Societats mercantils d’Andorra i és propietària d’un comerç amb número de registre 929742-J, situat al Carrer Prat de la Creu, núm. 68 AD500 Andorra la Vella.

Funcions i competències

La societat utilitza com a pla comptable marc el Pla General de Comptabilitat d’Andorra aprovat pel Decret del 23 de juliol de 2008 i modificat pel Decret del 15 de febrer de 2012, sense perjudici del control financer establert a la Llei general de les finances públiques.

Data d'actualització
29 de novembre de 2023
Freqüència d'actualització
Anual

Compartir