Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

2023

Detall dels contractes licitats i adjudicats de FEDA.

CONTRACTES LICITATS I ADJUDICATS 2023
DATA TITOL DURADA  IMPORT  ESTAT
16/1/2023 Adquisició de material per instal·lacions fotovoltaiques 1 any 111.517,15€ Adjudicat
16/1/2023 Selecció d’empreses per executar treballs d’obra elèctrica per la instal·lació de material fotovoltaic 1 any 55.865,00€ Adjudicat
16/1/2023 Reparació del Canal Valira - Campanya 2023 - - Declarat desert
23/2/2023 Cable fibra òptica per telecomanda 1 any 7.865,00€ Adjudicat
23/2/2023 Disseny i producció estand fira d’Andorra 2023 4 mesos 23.290,00€ Adjudicat
23/2/2023 Obra civil adequació LAT Encamp-La Gonarda  1 any 47.929,37€ Adjudicat
23/2/2023 Neteja forestal LAT Encamp-La Gonarda  1 any 73.686,00€ Adjudicat
16/3/2023 Consultoria de Suport per al Compliment ENS-AD, RIC-AD, adequació a ISO27001:2022, desenvolupament de cos normatiu per a la ciberseguretat OT i desplegament ISO22301:2019 1 any 59.400,00€ Adjudicat
16/3/2023 Plataforma de protecció d’antivirus  1 any 24.138,56€ Adjudicat
17/4/2023 Projecte i Direcció de Proteccions per fer front als riscos naturals de l’ETR  Margineda 2 anys 52.800,30€ Adjudicat
17/4/2023 Mobiliari per l’Edifici de Serveis de FEDA 1 mes 23.167,00€ Adjudicat
15/5/2023 Auditoria i assessorament en l’elaboració dels estats financers individuals de l’entitat de dret públic forces elèctriques d’Andorra - FEDA, i les societats mercantils Capçalera d’Infraestructures Energètiques, SAU, FEDA Solucions, SAU i Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SAU i Auditoria i assessorament en l’elaboració dels estats financers consolidats de FEDA i les seves societats participades -  -  Adjudicat
8/6/2023 Adquisició interruptors automàtics de control de potència (ICP) 1 any 280.650,00€ Adjudicat
8/6/2023 Adquisició de dos vehicles -  -  Adjudicat
8/6/2023 Treballs de consolidació del revestiment de la façana exterior de l’edifici de Serveis de FEDA -  -  En curs
8/6/2023 Servei Suport Desenvolupament 9 mesos 53.856,00€ Adjudicat
8/6/2023 Implantació i manteniment Solució Multicanal  -  -  Adjudicat
8/6/2023 Ampliació sistema d’emmagatzematge en xarxa(SAN) PureStorage 3 mesos 145.265,00€ Adjudicat
22/6/2023 Subministrament i instal·lació nou Sistema Control Comanda AT en l’ETR de La Margineda 2 anys 1689014,50€ Adjudicat
22/6/2023 Construcció plataforma i accessos ETR 225/110KV Riu Runer -  -  En curs
22/6/2023 Subministrament de transformadors de distribució en bany d’oli  1 any 311.530,00€ Adjudicat
22/6/2023 Selecció d’empreses per executar petits treballs d’obra elèctrica 1 any 230.000,00€ Adjudicat
22/6/2023 Comptadors Prime Trifàsics 1 any 27.579,00€ Adjudicat
12/7/2023 Instal·lació d’un inclinòmetre INCLI-05 a la zona del forn de Canillo, pel control del túnel 14 -  -  Adjudicat
12/7/2023 Suport Especialista SAP  -  -  En curs
6/9/2023 Accessoris dels cables secs de MT -  -  Adjudicat
24/10/2023 Programa de gestió de la política retributiva 1 any 15.500,00€ Adjudicat
25/10/2023 Indústries i centralitzacions de comptadors 1 any 169.174,62€ Adjudicat
30/10/2023 Suport a consultoria i operació del Servei de Resposta a Incidents de Ciberseguretat 3 anys 206.160,00€ Adjudicat
13/11/2023 Realització de la memòria de sostenibilitat i càlcul de la petjada de carboni i hídrica de FEDA i les seves filials CAPÇALERA, SOLUCIONS i CTRASA 2 anys

93.045,00€

Adjudicat
15/11/2023 Nova canalització d'aigües residuals de l'edifici de Serveis de FEDA - En curs
15/11/2023 Subministrament de trapes per arquetes 1 any 224.650,00€ En curs
Data d'actualització
11 de gener de 2024
Freqüència d'actualització
Anual

Compartir