Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

Informació general sobre retribucions

Despeses de personal de FEDA per categories.

A continuació, detallem el llistat de despeses del personal de FEDA per categories definides pel departament de Gestió de Persones.

DESPESES DE PERSONAL

Imports en euros

Pressupost inicial 2022

Reconduits

Pressupost final 2022

Liquidat

120 - Remuneracions basiques

5.619.000€

-

5.619.000€

5.384.409€

130 - Remuneracions personal eventual

53.963€

-

53.963€

22.830€

160 - Quotes Seguretat Social

872.227€

-

872.227€

846.553€

161 - Prestacions socials

163.397€

-

163.397€

159.426€

163 - Despeses socials de personal

338.020€

76.445€

414.465€

263.123€

TOTAL DESPESES DE PERSONAL 

7.046.607€

76.445€

7.123.052€

6.676.341€

Data d'actualització
29 de novembre de 2023
Freqüència d'actualització
Anual

Compartir