Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

Plans i programes d'actuació

Dades del programa d'actuació de FEDA.

Forces Elèctriques d’Andorra (d’ara endavant FEDA o l’Ens) va ésser constituïda per la Llei aprovada pel Molt Il·lustre Consell General de les Valls d’Andorra en reunió extraordinària del 14 de gener de 1988, posteriorment modificada en les dates 18 de gener de 1991, 4 de novembre de 1993 i 18 de novembre de 2010 com una Entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, organització autònoma, patrimoni propi i plena capacitat per al desenvolupament del seus fins, sense perjudici de les limitacions que estableix la llei i els seus reglaments. En data 10 de març de 2016 s’aprova la Llei 5/2016 que regula l’Ens públic Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) i el règim de les activitats dels sectors elèctric, del fred i de la calor i es deroga la Llei de creació de FEDA, del 14 de gener de 1988, modificada posteriorment per les lleis del 18 de gener de 1991, del 4 de novembre de 1993, i del 18 de novembre de 2010.

El pressupost recull la proposta de crèdits pressupostaris estructurada segons la classificació econòmica prevista per la Llei General de les Finances públiques ¡ es presenta comparada amb el pressupost aprovat per a l'exercici 2022.

El programa d'actuació de la companyia i el pressupost per a l'exercici 2023 es configura sobre la base del Pla d’inversions aprovat per al període 2023-2028.

Data d'actualització
01 de desembre de 2023
Freqüència d'actualització
Anual

Compartir