Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

FEDA

Detall de les inversions i amortitzacions dels equipaments de FEDA.

A continuació es detallen les dades de l'immobilitzat tangible i intangible de FEDA.

Immobilitzat intangible

 Cost (imports en euros)

Saldos a 31/12/21

Altes

Baixes

Traspassos

Saldos a 31/12/22

Aplicacions informàtiques

2.316.880

119.911

-

17.405

2.454.196

Altre immobilitzat intangible

16.031.599

-

-37.748

-

15.993.851

Immob. intangible en curs

371.411

635.224

-

-17.405

989.230

 

18.719.890

755.135

-37.748

-

19.487.277

Aplicacions informàtiques

-1.427.360

-282.557

-

-

-1.709.917

Altre immobilitzat intangible

-15.992.247

-5.587

16.358

-

-15.984.476

 

-17.419.607

-291.144

16.358

-

-17.694.393

Valor net comptable

1.300.283

463.991

-21.391

-

1.742.884

 

Immobilitzat tangible

 Cost (imports en euros)

Saldos a 31/12/21

Altes

Baixes

Traspassos

Saldos a 31/12/22

Edificis i altres construccions

30.314.622

8.773

-

66.110

30.389.505

Equips i instal·lacions tècniques

200.117.004

3.747.490

-29.821

307.022

204.141.695

Mobiliari i altre immobilitzat

5.900.218

341.512

-14.380

-

6.227.350

Immob. tangible en curs

13.275.866

111.884.074

-57.590

-373.132

24.729.218

249,607,710

16.264.012

-383.955

-

265.487.768

Amortització acumulada

 

 

 

 

 

Edificis i altres construccions

-13.631.415

-718.402

-

-

-14.349.818

Equips i instal·lacions tècniques

-104,943,755

-5.891.018

7.000

-

-110.827.773

Mobiliari i altre immobilitzat

-5,037,608

-359.309

14.353

-

-5.382.564

 

-123,612,778

-6.968.729

21.353

-

-130.560.155

Valor net comptable

125,994,931

9.013.120

-180.438

-

134.927.613

Data d'actualització
31 de desembre de 2022
Freqüència d'actualització
Anual

Compartir