Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

Grup FEDA

Informació de les inversions i amortitzacions dels equipaments de FEDA, FEDA Ecoterm i FEDA Solucions.

Immobilitzat intangible

 Cost (imports en euros)

Saldos a 31/12/21

Altes

Baixes

Altres traspassos

Saldos a 31/12/21

Aplicacions informàtiques

2,464,117

236,465

-

589,233

3,289,815

Altre immobilitzat intangible

17,431,599

-

-37,748

-

17,393,851

Immobilitzat en curs

943,240

635,223

-

-589,233

989,230

 

20,838,956

871,688

-37,748

-

21,672,896

Amortització acumulada

Aplicacions informàtiques

-1,485,051

-374,056

-

-

-1,859,107

Altre immobilitzat intangible

-16,413,698

-54,779

16,358

-

-12,452,118

 

-17,898,749

-428,835

16,358

-

-18,311,226

Valor net comptable

2,940,207

442,852

-21,390

-

3,361,670

 

Immobilitzat tangible

 Cost (imports en euros)

Saldos a 31/12/21

Adscripció

Altes

Baixes

Altres

Traspassos

Saldos a 31/12/22

Terrenys i construccions

39,852,326

30,600,589

654,641

-

-

243,463

71,351,019

Instal·lacions tècniques i altre immob. tangible

226,684,745

30,204,869

9,368,735

-44,501

-

2,840,474

269,054,322

Immobilitzat tangible en curs

16,719,216

-

13,194,868

-

47,876

-3,083,937

26,878,023

 

283,256,287

60,805,458

23,218,244

-44,501

47,876

-

367,283,364

Amortització acumulada

 

 

 

 

 

 

 

Edificis i altres construccions

-14,323,141

-8,782,008

-1,063,825

-

-

-

-24,168,974

Instal·lacions tècniques i altre immob. tangible

-111,894,467

-23,767,336

-7,072,685

21,545

-

-

-142,712,943

 

-126,217,608

-32,549,344

-8,136,510

21,545

-

-

-166,881,917

Valor net comptable

157,038,679

28,256,114

15,081,734

-22956

47,876

-

200,401,447

 

Data d'actualització
05 de desembre de 2023
Freqüència d'actualització
Anual

Compartir