Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència de FEDA Ecoterm

Informació general sobre retribucions

Despeses de personal de FEDA Ecoterm per categories.

A continuació, exposem el llistat de despeses de personal de FEDA Ecoterm per categories definides pel departament de gestió de persones.

DESPESES DE PERSONAL

Imports en euros

Pressupost

final 2022

Liquidat

120 - Remuneracions basiques

317.796€

323.935€

130 - Remuneracions personal eventual

-

-

160 - Quotes Seguretat Social

49.617€

50.011€

161 - Prestacions socials

-

-

163 - Despeses socials de personal

12.364€

15.492€

TOTAL DESPESES DE PERSONAL 

379.777€

389.438€

Data d'actualització
29 de novembre de 2023
Freqüència d'actualització
Anual

Compartir