Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència de FEDA Ecoterm

Informació de les inversions i amortitzacions dels equipaments

Detall de les inversions i amortitzacions dels equipaments.

A continuació es detallen les dades de l'immobilitzat tangible i intangible de FEDA Ecoterm.

Immobilitzat intangible

 Cost (imports en euros)

Saldos a 31/12/21

Altes

Baixes

Traspassos

Saldos a 31/12/22

Aplicacions informàtiques

4.100

32.375

-

1.933

38.408

Concessions administratives

1.092.778

120.102

-

-

1.212.880

Immob. intangible en curs

1.933

-

-

-1.933

-

 

1.098.811

152.477

-

-

1.251.288

Aplicacions informàtiques

-888

-2.907

-

-

-3.795

Concessions administratives

-114.228

-46.191

-

-

-160.419

 

-115.116

-49.098

-

-

-164.214

Valor net comptable

983.695

103.379

-

-

1.087.074

 

Immobilitzat tangible

 Cost (imports en euros)

Saldos a 31/12/21

Altes

Baixes

Traspassos

Saldos a 31/12/22

Edificis i altres construccions

9.537.705

466.663

-

177.354

10.181.722

Equips i instal·lacions tècniques

18.879.475

5.072.622

-

2,533,452

26.48.,549

Mobiliari i altre immobilitzat

69.290

13.456

-

-

82.746

Immob. tangible en curs

3.510.385

1.370.018

-

-2.710.806

2.169.597

31.996.855

6.922.759

-

-

38.919.614

Amortització acumulada

 

 

-

-

 

Edificis i altres construccions

-691.727

-341.442

-

-

-1.033.169

Equips i instal·lacions tècniques

-880.968

-725.798

-

-

-1.606.766

Mobiliari i altre immobilitzat

-10.083

-14.532

-

-

-24.615

 

-1.582.778

-1.081.772

-

-

-2.664.550

Valor net comptable

30.414.077

5.840.987

-

-

36.255.064

 

Data d'actualització
29 de novembre de 2023
Freqüència d'actualització
Anual

Compartir