Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència de FEDA Ecoterm

Organització

Aquest apartat detalla l'estructura administrativa i les funcions i competències de FEDA Ecoterm.

Informació sobre l'estructura administrativa, el tipus d'empresa, la seva funció, l'any de creació i definició de les competències en funció de la llei per la qual es regeix FEDA Ecoterm.

Estructura Administrativa

CAPÇALERA D’INFRAESTRUCTURES ENERGÈTIQUES, SAU (d’ara endavant la Societat), amb NRT A-713456-T, va ésser constituïda com a Societat Anònima Unipersonal el 8 de novembre de 2018, per un període de temps indefinit. La Societat es troba registrada amb el número 18.349, llibre S-286, folis 491 al 500 al Registre de societats mercantils d’Andorra i és propietària d’un comerç amb número de registre 928720-F, situat a l’Avinguda de la Bartra, Edifici FEDA, AD200 Encamp.

La societat utilitza com a pla comptable marc el Pla General de Comptabilitat d’Andorra aprovat pel Decret del 23 de juliol de 2008 i modificat pel Decret del 15 de febrer de 2012, sense perjudici del control financer establert a la Llei general de les finances públiques.

Funcions i competències

La societat utilitza com a pla comptable marc el Pla General de Comptabilitat d’Andorra aprovat pel Decret del 23 de juliol de 2008 i modificat pel Decret del 15 de febrer de 2012, sense perjudici del control financer establert a la Llei general de les finances públiques.

Data d'actualització
29 de novembre de 2023
Freqüència d'actualització
Anual

Compartir