Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

Subministrament elèctric i tarifes

Detall de les tarifes de subministrament elèctric de FEDA.

Tarifes de contractació

(Preus sense IGI)

 

Execució de treballs d’extensió o modificació de la xarxa de distribució, realitzats per FEDA 

Tarifa horàries de treballs per administració

 

1. Alta
 • Blava domèstica (BD): 55 euros.
 • Blava Professional (BP): 100 euros.
 • Vermella (VR): 330 euros.
 • Verda(VD): 665 euros.

Tarifes relatives al procediment aplicable a l’execució de treballs d’extensió o modificació de la xarxa de distribució realitzats per FEDA, publicat al BOPA de 28.12.2005.

Vehicle de detecció de defectes de cables amb tècnic
 • 104 euros/h.

 

2. Modificacions
 • Canvi de domicili o trasllat: 55 euros.
 • Canvi de tensió: 41 euros.
 • Canvi de potència: 41 euros.
 • Canvi de tarifa: 41 euros.
 • Subrogacions: gratuït.
 • Canvi de grau d’utilització: gratuït. Combinació d’un trasllat amb altres modificacions: 55 euros.
 • Combinació de diverses modificacions salvat el trasllat: 41 euros.
Despeses a satisfer per empresa distribuïdora(art.8)
 • Per projectes o estudis: 7,5% del pressupost.
 • Per direcció d’obra: 7,5% del pressupost.
Camió grua amb xofer
 • 49 euros/h.

 

3. Lloguer mensual d’aparells (inclou el seu manteniment)
 • Blava domèstica(BD): 1,30 euros.
 • Blava Professional (BP): 1,80 euros.
 • Vermella (VR): 3,00 euros.
 • Verda(VD): 10,50 euros.
 • Blava domèstica discriminada (BDH): 1,95 euros.
 • Blava professional discriminada (BPH): 2,50 euros.
 • Vermella discriminada (VRH): 6,60 euros.
 • Verda discriminada (VDH): 21,00 euros.
Preu a tant alçat per kW instal·lat (art.10)
 • Per als primers 250 kW instal·lats: 82 euros.
 • Pels kW instal·lats entre 251 i 400: 63 euros.
 •  Pels kW instal·lats per sobre de 400: 38 euros.

 

Grup electrogen amb mecànic
 • 104 euros/h.

 

4. Preus de manteniment mensual d’aparells
 • Blava domèstica (BD): 0,73 euros.
 • Blava Professional (BP): 0,73 euros.
 • Vermella(VR): 2,42 euros.
 • Verda(VD): 10,25 euros.
 • Blava domèstica discriminada (BDH): 0,75 euros.
 • Blava professional discriminada (BPH): 0,78 euros.
 • Vermella discriminada (VRH): 3,17 euros.
 • Verda discriminada(VDH): 13,52 euros.

 

Suplement per connexió de més de 100 metres (art.12)
 • Per kW: 19 euros.
 • Per metre lineal: 5 euros. 
Hores de projectista
 • 69 euros/h.

 

Canalitzacions en noves urbanitzacions (art.14)
 • Abonament per metre de tub : 6,25 euros.
Hores d' Oficial de brigada
 • 25 euros/h.
Compensació per cessió de local(art.15)
 • Per metre quadrat: 750 euros.
Hores d'Encarregat
 • 34 euros/h.
5. Revisió d’aparells
 • Revisió aparells: 17 euros
 • Devolució rebut: 12 euros
 • Restabliment del servei després d’interrupció per impagament: 24 euros.
Potència mínima de dia (art. 20)
 • Potència: 8,8kW.

 

 

Data d'actualització
06 de juny de 2024
Freqüència d'actualització
Anual

Compartir